Kömürün topraktan çıkarılıp tüm işlemlerden geçirilerek torbalanmasına kadar sürdürülen maden makinası sistemidir. Kömürler istenilen boyutta ayarlanabilir ve bu işlem farklı mineraller için de uygulanabilir. Son teknoloji cihazlarla desteklenen Kömür Zenginleştirme Tesisi en düşük maliyetli sistemdir.

Bir diğer adı da lavvar tesisi olan kurutma tesisi maden makinaları içerisinde en önemli sistemlerden biridir. Modern olarak tasarlanmış kurutma tesislerinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Kömürün nemini atarak kalorisinin zenginleştirilmesi sağlanır. Kurutma işlemi esnasında çıkan zararlı gazlar üstün teknolojik yöntemler ile bacalardan su buharına dönüştürülmektedir. Bu sayede işlem çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir.

Açıklama